divendres, 1 de juliol del 2016

LES NOSTRES VEUS

Superades ja les enquestes electorals, enganyoses per equivocades, i la jornada de reflexió fins el moment clau del vot a la urna, arriba el veritable moment de reflexionar sobre el que passa amb cada un dels nostres vots que no han arribat al Parlamento a causa de la injusta llei d'Hondt.
Malgrat que semblin vots perduts, en el cas dels vots dels què defensen els drets dels que no tenen veu -els animals- no els podem donar per perduts. Aquests vots continuen consolidant-se per tot l'Estat, amb la veu sense por -majoritàriament de dones- que saben que cap altre partit polític ha tingut la valentia de pronunciar una sola paraula per la defensa dels drets dels animals.

Tant de bo algun dia, més aviat que tard, aquest sigui un punt transversal en tots els programes electorals juntament amb la justícia social i la defensa del medi ambient.
Serà en aquest moment quan formarem part d'un país civilitzat.

Marian